• afbeeldingen fotobanner
  • afbeeldingen fotobanner
  • afbeeldingen fotobanner
  • afbeeldingen fotobanner

Onze diensten: Puincontainer huren

Puincontainer 6m3

Huur een puincontainer 6kuub.

Een afvalcontainer handig bij bouw en sloop werkzaamheden.

Puincontainer 6m3

Wel toegestaan:
  • Puin
  • Hout
  • Metalen
  • Grof huisvuil
  • Tuinafval
  • Grond/zand
  • Bouw/sloop afval
Niet toegestaan:
  • Accu's en batterijen;
  • Autowrakken of onderdelen daarvan;
  • Brandend en smeulend afval;
  • Coatings, lakken, lijm-, hars- en oplosmiddelen;
  • Ioniserende stralen uitzendende stoffen benevens andere onder de regelen van de Kernenergiewet vallende stoffen;
  • Kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval (vlees- en visafval), faecaliën andere onder de regelen van de Destructiewet vallende stoffen;
  • Kwikhoudende thermometers of onderdelen daarvan;
  • Lampen, gasontladingslampen, energiezuinige lampen of onderdelen daarvan;
  • Oliën en vetten en onderdelen of verpakkingen waarin deze zich bevinden;
  • Organische (en/of andere) stankverspreidende stoffen;
  • Pathologisch afval;
  • Poetsdoeken verontreinigd;
  • Verpakkingsmateriaal, zoals gesloten geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, blikken, drums, bussen, zakken en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijke is;
  • Ziekenhuisafval infectueus, zoals anatomisch afval, kadavers van proefdieren, besmette verbanddelen en ander besmet afval;
  • Gecontanimeerd BSA-afval (schoorstenen).